Örefjärden-Snöanskärgården

Upptäck en fantastisk del av Västerbottenskusten. Här finns Östersjöns nordligaste fågelberg, kulturlämningar och stränder som fortfarande reser sig ur havet.

Efter istiden låg hela området under vatten, men landhöjningen har ända sedan dess utgjort en ständigt förändrande kraft. Den kraftiga landhöjningen, 85 centimeter per århundrade, gör området unikt och är ett av skälen till att Örefjärden-Snöanskärgården skyddats som marint naturreservat.

Njut av skärgården sommar som vinter

På skärgårdsön Snöan finns spännande natur och kultur att upptäcka. Till exempel anrika stenläggningar som kompassrosor och cirkulära labyrinter på de magiska klapperstensfälten. Vintertid kan snöskoteråkare ta sig ända upp till det närmare 300 år gamla kapellet på Snöan.

Ett lättillgängligt besöksmål är Järnäs udde med lotsstationen från 1800-talet vid den idylliska gästhamnen på Storklubben. Järnäs udde är dessutom en utmärkt plats för att se sträckande fågel på våren. Här passerar bland annat sjöfåglar, lommar och rovfåglar.

Utforska exklusiva stränder

Kör du halvmilen längs den slingrande skogsbilvägen ut mot Örsten belönas du med en av länets mest exklusiva sandstränder. Här finns en vidsträckt sandstrand intill den orörda Öreälvens utlopp. Det går också bra att ta sig hit med båt.

Genom århundradena har den slingrande och i huvudsak fritt strömmande älven fört med sig sanden till mynningen där landskapet hela tiden förändrats.

Bonden – Västerbottens första naturskyddade område

Ön Bonden skyddades som naturminne redan 1937. Det är Östersjöns nordligaste fågelberg med tusentals häckande tordmular, sillgrisslor och tobisgrisslor. Här samlas även nyfikna sälar som under sommaren solar på Lördagshällan och andra skär i närheten.

Bonden ingår numera i Örefjärden-Snöanskärgårdens naturreservat. För att skydda fåglarna är det inte tillåtet att gå i land på ön under tiden 15 april till 15 augusti.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Örefjärden-Snöanskärgården. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar, undantag gäller för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark förutom i området på ön Snöan markerat på beslutskarta bilaga 2b. Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Under tiden 15 april till 15 augusti framföra svävare och hydrokopter i området innanför baslinjen förutom i allmänna farleder, markerat på beslutskarta bilaga 2b Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster..
 • Använda området för sportarrangemang för motorbåtar eller andra motordrivna farkoster.
 • Under tiden 15 april till 15 augusti landstiga på eller vistas inom 100 meter från öarna Bonden, Sydvästbrotten, Tuvan, Måkläppen, Gråskär och Västra fjärdhällorna, se karta Pdf, 721 kB..
 • Ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.
 • Skada, bortföra eller på annat sätt förändra kulturhistoriska lämningar såsom gistgårdsrösen, skåre/jaktvärn, gropar och rösen i klapperstensfält, labyrinter, kompassrosor eller tomtningar.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande eller rastande fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter, med undantag för den jakt som får bedrivas i naturreservatet i enlighet med jaktlagstiftningen.
 • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Göra upp eld direkt på berghällar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 47 550 hektar

Kommun: Nordmaling, Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatets entré ligger på Järnäsklubb sydost om Nordmaling. Öarna nås med båt. Lämplig angöringsplats är t ex naturhamnen vid Stor-Husskärs norra del.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss