Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hundtjärnliden

I Hundtjärnlidens fuktiga granskogar trivs många växter, svampar och djur. Lunglaven klär träden, vedsvamparna breder ut sig på döda träd och hackspettarna har lätt att göra bon och hitta mat. Marken är grön och täckt av ormbunkar.

En del av Hundtjärnliden är frodigt och grönt med en del riktigt grova granar. En del är gallrad. Här ska lövträden få komma tillbaka och ge nya livsmiljöer för både djur och växter.

Vy över skog och berg.

Utsikt över Hundtjärnliden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hundtjärnliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär- och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 71 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer sydsydost om Bjurholm.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss