Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenbithöjden

Stenbithöjden är ett spännande vildmarksområde i ett kuperat landskap.

Vandra upp till den vackert belägna Höjdakojan. Här går det bra att övernatta, det finns ett rum och fyra sovplatser. Från Höjdakojan kan du sedan fortsätta uppåt mot Toppstugan.

De högst belägna delarna av Stenbithöjden ligger närmare 700 meter över havet. Där är granskogen gles och knotiga, vindpinade björkar bildar fjällbjörkskog.

Mellan de skogklädda höjderna ligger ödsliga myrar och tjärnar. Stenbithöjdens skogar lever och dör till nytta för gammelskogens alla invånare.

Rött trähus i skog.

Höjdakojan.

Kojor i naturreservatet

Boka boendet i Höjdakojan via OKQ8 i Åsele Länk till annan webbplats., där hämtas också nyckeln.

Nordväst om Västra Stenbitsjön ligger den gamla fäboden Höjdavallen, som inte ingår i reservatet. Där finns ytterligare en öppen stuga att rasta i.

Skogarna

Granarna i Stenbithöjden står i en höglänt urskog. Skogen är gles och trots hög ålder är träden måttligt grova. Granarna är formade av stora snölaster, med nedåtriktade korta grenar, som nertill bildar en kjol mot marken. På marken ligger gott om liggande döda träd, lågor. I lågorna trivs urskogens ovanliga svampar och insekter.

Fåglar och däggdjur

Tjädern är en karaktärsart för Stenbithöjden. Den trivs bra i landskap som är en mosaik av gammelskog och myrar. Stenbithöjden och omgivande landskap är precis vad tjädern behöver. Har man tur visar sig även lavskrika, tretåig hackspett och järpe under ett besök. Mård, älg, björn och lodjur vistas regelbundet i reservatet.

Fiske

Det finns möjlighet att köpa fiskekort för området i och kring Stenbithöjdens naturreservat.

Stenbithöjden fiskeområde på Södra Lapplands webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenbithöjden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag av snöskoterkörning på väl snötäckt mark på utpekade skoterleder samt på sjöarna Väster- och Öster-Stenbitsjöarna. Observera att det inte är tillåtet att köra motordrivet fordon upp på toppen.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta plakat, affisch, talva eller göra inskrift.
 • Tälta mer än två dygn på samma ställe.
 • Elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 1 660 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från väg 92 mellan Åsele och Dorotea tar du söderut mot Lomsjö. Därefter söderut mot Forsnäs. Det finns två lämpliga leder in mot Stenbitsjöarna och Höjdakojan. När du passerat Forsnäs och Granliden börjar den ena vandringsleden vid ett grustag. Åker du ytterligare en bit och tar av västerut når du den andra vandringsleden och entrén vid en parkering.

Skogsbilvägen från Granlidenvägen upp till reservatsentrén vid P-platsen snöröjs inte på vintern. Det gör sträckan från vägen till Höjdakojan 3,5 km längre. Vill du besöka reservatet vintertid med skidor rekommenderar vi att du åker in i reservatet via vägen från grustaget söder om byn Granliden. Anländer du från väg 90 mellan Junsele och Åsele tar du av västerut i Gavsele. Ta höger i Björksele och sväng senare mot Granliden och Forsnäs. Därifrån följer du samma vägar som ovan.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss