Stenbithöjden

Stenbithöjden är ett spännande vildmarksområde i ett kuperat landskap.

Följ leden upp till utkiksplatsen vid toppstugan. Härifrån har du en storslagen utsikt över Stenbithöjdens vackra skogar och sjöar.

De högst belägna delarna av Stenbithöjden ligger närmare 700 meter över havet. Där är granskogen gles och knotiga, vindpinade björkar bildar fjällbjörkskog. I den norra delen av reservatet, mellan Västra och Östra Stenbitsjön, finns den vackert belägna Höjdakojan. 

Mellan de skogklädda höjderna ligger ödsliga myrar och tjärnar. Stenbithöjdens skogar lever och dör till nytta för gammelskogens alla invånare.

Höjdakojan.

Kojor i naturreservatet

Nordväst om Västra Stenbitsjön ligger den gamla fäboden Höjdavallen, som inte ingår i reservatet. Där finns ytterligare en öppen stuga att rasta i.  

Skogarna

Lunglav.

Granarna i Stenbithöjden står i en höglänt urskog. Skogen är gles och trots hög ålder är träden måttligt grova. Granarna är formade av stora snölaster, med nedåtriktade korta grenar, som nertill bildar en kjol mot marken. På marken ligger gott om liggande döda träd, lågor. I lågorna trivs urskogens ovanliga svampar och insekter.

Fåglar och däggdjur i Stenbithöjden

Tjädern är en karaktärsart för Stenbithöjden. Den trivs bra i landskap som är en mosaik av gammelskog och myrar. Stenbithöjden och omgivande landskap är precis vad tjädern behöver. Har man tur visar sig även lavskrika, tretåig hackspett och järpe under ett besök. Mård, älg, björn och lodjur vistas regelbundet i reservatet.

Fiske

Det finns möjlighet att köpa fiskekort för området i och kring Stenbithöjdens naturreservat.

Fiskekort och vad som gäller Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenbithöjden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag av snöskoterkörning på väl snötäckt mark på utpekade skoterleder samt på sjöarna Väster- och Öster-Stenbitsjöarna. Observera att det inte är tillåtet att köra motordrivet fordon upp på toppen.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta plakat, affisch, talva eller göra inskrift.
 • Tälta mer än två dygn på samma ställe.
 • Elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 1 660 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten