Långberget

Gröna små växter och gula små blommor.

Lappranunkel.

I Långbergets sluttningar står granskogen tät. Det finns gott om lövträd mellan granarna. Många rönnar är trädstora liksom asparna och sälgarna.

På fallna stockar kan man finna den spektakulära koralltaggsvampen. Som namnet säger ser den ut som en korall på havets botten.

Naturreservatet gränsar till Orrböle naturreservat, varifrån det går att nå Långberget.

Lappranunkel

I ravinerna ner mot Åkerbäcken är det riktigt fuktigt. Här finns det möjlighet att träffa på den lilla gula Lappranunkeln sommartid.

Torra miljöer

På toppen av berget är jordtäcket tunt. Här växer små tallar på den torra steniga marken och en del större träd på uppemot 200 år. I den torra skogen trivs taggsvampar som mo och skrovlig taggsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Långberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 37,9 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2 kilometer från Västra Tväråbäck.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss