Lars-Larsberget

Granaran är skäggiga av garnlav. Lunglav och skrovellav klär sälgarna i grått och grönt. Träd som har fallit har blivit boplats åt vedsvampar. Spår av tretåig hackspett syns som ringar runt träden. Det här är saker man finner i gammelskogar som på Lars-Larsberget.

Kanske flyger en tjäder upp så att det mullrar i luften när du går genom gammelskogen. Den blåbärsrika marken är viktig för tjäderns ungar. Här hittar de larver att leva på. På tal om larver kanske du finner spår på något träd av den mindre märgborrens larver. Deras gnag ser ut som måsar. Så håll ögonen öppna och upptäck gammelskogens rika liv.

Reservatet består av en väldigt gammal skog med höga granar och tallar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lars-Larsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 51 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat