Lars-Larsberget

Granaran är skäggiga av garnlav. Lunglav och skrovellav klär sälgarna i grått och grönt. Träd som har fallit har blivit boplats åt vedsvampar. Spår av tretåig hackspett syns som ringar runt träden. Det här är saker man finner i gammelskogar som på Lars-Larsberget.

Kanske flyger en tjäder upp så att det mullrar i luften när du går genom gammelskogen. Den blåbärsrika marken är viktig för tjäderns ungar. Här hittar de larver att leva på. På tal om larver kanske du finner spår på något träd av den mindre märgborrens larver. Deras gnag ser ut som måsar. Så håll ögonen öppna och upptäck gammelskogens rika liv.

Barrskog.

Reservatet består av en väldigt gammal skog med höga granar och tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lars-Larsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 51 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 6 kilometer söder om Fredrika.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss