Malören-Vånören

Klippor och barrträd med hav i bakgrunden.

Vandra längs fina skogsstigar, ta en fikapaus på klipphällarna och bada i havet.

Vånören är en bra utgångspunkt för att uppleva området. Här kan du ta dig runt till fots längs vandringsstigar. Stigarna passerar lummiga skogar, hällmarker,fornlämningsområden och leder ut mot havet där det finns sandstränder och klipphällar. Området kring Gammelgrundsviken är mycket naturskönt.

Bad och snorkling

Vill du njuta av havet genom bad eller snorkling? Besök någon av sandstränderna vid Långören eller norr om Gammelgrundsviken på Vånören. Fina områden att snorkla i är Bukten, området mellan Malören och Sjöbodsundet, och Gräsviken. Har du tur kan du få syn på en liten gädda eller abborre.

Spana efter sträckande fåglar

Sjöbodsundet är en bra häcknings- och rastlokal för sjöfåglar. Vånören är en lämplig havsudde för att studera höststräcket av fåglar förbi Skellefteås kust.

Lämningar från förr

I Malören-Vånören finns många spår från äldre fiskeplatser. Lämningarna består av tomtningar, husgrunder, båtlänningar och gistgårdar som berättar om hur viktigt fisket varit för människor under lång tid.

I området finns även två fiskelägen, som idag nyttjas som fritidsstugor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Malören-Vånörens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på, bortföra eller på annat sätt förändra fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar såsom gistgårdsrösen, skåre/jaktvärn, gropar och rösen i klapperstensfält mm.
 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
 • Ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats.
 • Bunkra, lossa eller lagra flytande bränsle.
 • Framföra motorbåt eller andra motordrivna farkoster med större hastighet än fem knop närmare stranden än 100 meter, eller att anordna hastighetstävlingar med motorbåtar.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Göra upp eld direkt på berghällar.
 • Störa hemfriden för stugägare i området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 2 540 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Du behöver bil för att ta dig till Malören-Vånörens naturreservat. Kommer du norrifrån svänger du in vid Bureå, fortsätter via Burvik och svänger därefter in på Storövägen och följer den hela vägen till Vånören.

Kommer du söderifrån är det istället bättre att svänga in strax efter Lövånger, passera Uttersjöbäcken och Nedre Bäck och därefter köra via Burvik för att komma in på Storövägen mot Vånören.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss