Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fäbodarna

Ängsmark och en bäck.

Naturreservatet ligger vid en gammal fäbodplats och ger en fin bild av äldre tiders bondeskogar. I skogarna har kor, hästar och får betat under mycket lång tid.

Följ djurstigarna som går i kringelkrok mellan träden till den lilla bäcken. Än idag betar kor och får i skogen, var därför noga med att stänga grinden oavsett om du ser några djur eller inte.

Ta Tvåälvsleden till naturreservatet

Till naturreservatet kan du kan vandra, åka skidor eller ta en skotertur på den 2,5 mil långa Tvåälvsleden Länk till annan webbplats. mellan Vindeln och Granö. Det är ungefär lika långt till naturreservatet oavsett från vilket håll du färdas. Leden följer i stort sett den gamla kyrkstigen mellan Umeälvens och Vindelälvens dalgångar.

Skogsmiljö med stigar på marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fäbodarnas naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 19 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid Fäbodarna norr om väg 630, ungefär mitt emellan Vindeln och Tegslund. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats. Parkera på någon av småvägarna och se till att bilar kan komma förbi.

Ta bussen

Du kan ta bussen till Granö eller Vindeln och därifrån följa Tvåälvsleden mellan Vindeln och Granö till fots eller på skidor. Efter ungefär halva vägen passerar leden naturreservatet.

En kortare tur blir det om du tar bussen som går mellan Granö och Tvärålund och stiger av vid Kulbäcksliden. Därifrån är det cirka 1,5 km promenad till naturreservatet. Delvis på väl trafikerad väg.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss