Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vitbergen

Vandringsleder tar dig in i reservatet där det finns ett utkikstorn, vindskydd och en koja att rasta i.

Kalvträsks byaförening har gjort naturreservatet mer besöksvänligt. Det gamla brandtornet som finns på ett av bergen har renoverats och fungerar nu som utkikstorn. I och omkring naturreservatet finns flera fina vandringsleder.

Kalvträsklederna på Skellefteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Vid utkikstornet finns en öppen koja Länk till annan webbplats. att rasta i. Kojan går också att sova i. Det kan vara bra att ta med egen ved. 

Urskogslikt område

Vitbergen är ett stort, kuperat bergsområde. Det är ett av länets större sammanhängande urskogsartade områden utanför fjällkedjan. Vissa platser har spår efter gamla skogsbränder. Totalt finns åtta dokumenterade bränder sedan 1750. Den senaste inträffade 1901.

Området har inte påverkats av skogsbruk eller annan mänsklig aktivitet i någon större utsträckning. Bara vissa träd har huggits ner och på några ställen har det dikats. Men som helhet är området lite påverkat vilket gör att ovanliga arter som gränsticka, ullticka, rosenticka, doftskinn, doftticka, gammelgransskål och vedtrattskivling trivs i naturreservatet. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vitbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vinfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
 • Plocka eller insamla mossor, lavar och insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1994, 1995

Storlek: 900 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer sydväst om Kalvträsk.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss