Vitbergen

Vandringsleder tar dig in i reservatet där det finns ett utkikstorn, vindskydd och en koja att rasta i.

Kalvträsks byaförening har gjort naturreservatet mer besöksvänligt. Det gamla brandtornet som finns på ett av bergen har renoverats och fungerar nu som utkikstorn. I och omkring naturreservatet finns flera fina vandringsleder Länk till annan webbplats.

Vid utkikstornet finns en öppen koja att rasta i. Kojan går också att sova i. Det kan vara bra att ta med egen ved. 

Ett renoverat brandtorn med bra utsikt finns i reservatet.

Urskogslikt område

Vitbergen är ett stort, kuperat bergsområde. Det är ett av länets större sammanhängande urskogsartade områden utanför fjällkedjan. Vissa platser har spår efter gamla skogsbränder. Totalt finns åtta dokumenterade bränder sedan 1750. Den senaste inträffade 1901.

Området har inte påverkats av skogsbruk eller annan mänsklig aktivitet i någon större utsträckning. Bara vissa träd har huggits ner och på några ställen har det dikats. Men som helhet är området lite påverkat vilket gör att ovanliga arter som gränsticka, ullticka, rosenticka, doftskinn, doftticka, gammelgransskål och vedtrattskivling trivs i naturreservatet. 

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vitbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vinfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
 • Plocka eller insamla mossor, lavar och insekter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1994, 1995

Storlek: 900 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000