Stor-Rotliden

Barrskog.

Stor-Rotliden är ett stort och mycket fint område med höga naturvärden och ovanliga arter.

Cirka 15 kilometer norr om Fredrika, strax öster om Lögdån, ligger Stor-Rotliden. Runt berget Björkliden ligger ostörda myrområden och orörda gamla granskogar.

Ovanliga arter

I Stor-Rotlidens naturreservat växer i stort sett orörd granskog med gott om torra gamla träd och liggande död träd i olika åldrar. Det är gynnsamt och viktigt för en långsiktig överlevnad av växter och djur som är beroende av dessa typer av ekosystem.

Arter som finns i området är bland annat taigaskinn, doftskinn, gammelgransskål, och knottrig blåslav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Rotliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig skogsbilväg samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, afffisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2006, 2009, 2017

Storlek: 535 hektar

Kommun: Åsele, Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att åka norrut från Fredrika mot Lögda. Ta ej av mot Baksjöliden utan håll vänster. Vid tredje skogsbilvägen på höger sida, sväng (vid Gubbmyrbäcken). Håll sedan höger och du kommer till reservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss