Stor-Rotliden

Stor-Rotliden är ett stort och mycket fint område med höga naturvärden och ovanliga arter.

Cirka 15 kilometer norr om Fredrika, strax öster om Lögdån, ligger Stor-Rotliden. Runt berget Björkliden ligger ostörda myrområden och orörda gamla granskogar.

Ovanliga arter

I Stor-Rotlidens naturreservat växer i stort sett orörd granskog med gott om torra gamla träd och liggande död träd i olika åldrar. Det är gynnsamt och viktigt för en långsiktig överlevnad av växter och djur som är beroende av dessa typer av ekosystem.

Arter som finns i området är bland annat taigaskinn, doftskinn, gammelgransskål, och knottrig blåslav.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Rotliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig skogsbilväg samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, afffisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006, 2009, 2017
Storlek: 535 hektar
Kommun: Åsele, Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000