Nörd-Lövberget

Nörd-Lövbergets naturreservat är beläget i västra delen av Malå kommun, cirka 27 kilometer från Malå samhälle. Altituden klättrar från 400 till 520 meter över havet i Nörd-Lövbergets nordostvända sluttning.

Berget är brant och i den västra delen rikt på stora block. Där finns även ren berghäll, sprickor och grottliknande prång (smala passager). 

Naturskog

Skogen i området består av cirka 150–250-årig grannaturskog med inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. Skogen ska lämnas att utvecklas fritt, vilket innebär att den kommer att präglas av naturliga processer så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen.

Växter

I området finns mycket hänglav, främst garnlav. Det finns spår av äldre plockhuggning i form av spridda gamla övervuxna stubbar. På marken finns ett mjukt mosstäcke av husmossa och väggmossa men också mycket blåbär, ekbräken, skogssjärna och midsommarblomster.

Närbild på mossa.

Mörk husmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nörd-Lövberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 22 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att från väg 370 svänga av mot Holmsjö och Granberget cirka 10 kilometer innan väg 370 och 363 går ihop. Naturreservatet nås enklast från byn Granberget.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss