Ekorrsele

Fin gammal sandtallskog som är lätt att vandra i.

Naturreservatet ligger i höjd med Ekorrsele, knappt 2 kilometer från Vindelälven. Underlaget utgörs av sedimentmarker med mjuka isälvsformer och tydligt utbildade plan samt en djupt nedskuren ravin med sidorarmar.

Skogstypen består huvudsakligen av gammal hedtallskog. I stora delar förekommer inslag av tallar med spår av äldre tiders skogsbränder.

I den västligaste delen finns en myr med sträng-flarkkärr, mader och sumpskogpartier. Den myren är en del av ett större komplex med högt klassade våtmarker. I området finns ett stort antal rödlistade arter.

Spadskinn på trädstam.

Spadskinn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ekorrsele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark. Det är även inte tillåtet att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare lya eller rovfågelbo än 100 meter.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på växtligheten.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 190 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger lättåtkomligt vid vägen i höjd med Ekorrsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss