Stockholmsgata

Det sägs att namnet Stockholmsgata syftar på de trånga gatorna i Gamla stan. Men ingen stadsgata kan ge samma mäktiga upplevelse som en vandring genom den djupa och långa kanjon som skär genom skogen just på gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland.

Stockholmsgata är en storslagen kanjonbildning, 50 meter djup och 1,5 kilometer lång. Den bildades för 9 400 år sedan, då en mäktig isälv störtade ner i dalgången och gröpte ur urberget. Troligen skedde detta till följd av en jordbävning. En tur genom kanjonbildningen är en hisnande upplevelse. De lodräta väggarna är som mest 40 meter höga.

Jättegrytor och sällsynta lavar

Förutom den mäktiga kanjonen finns andra spännande formationer i reservatet. Strax öster om kanjonens norra ände finns en fyra meter djup jättegryta. Den bildades när vattenströmmarna tvingade sig ner i berget. Jättegrytans botten har en diameter på drygt 5 meter.

I den fuktiga kanjonbotten finns sällsynta arter som skuggblåslav och trådbrosklav.

Lavskrika.

Här är lavskrikan vanlig. Det finns också tretåig hackspett, tjäder och år med gott om gnagare tornfalk och pärluggla. Med lite tur kan man få se kungsörn eller spår av björn eller lodjur.

I dalens skåror växer Stenbräken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stockholmsgata. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark eller växtlighet.
 • Störa djurlivet.
 • Medföra ej kopplad hund.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd.
 • Gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Tälta.

Observera! Se upp för mycket brant terräng och höga klippstup nära stigarna.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten Västerbotten

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur Västernorrland

Telefon 0611-349 292

Fakta

Bildat: 1974, 1982, 1995

Storlek: 122 hektar

Kommun: Åsele, Örnsköldsvik

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000