Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stockholmsgata

Det sägs att namnet Stockholmsgata syftar på de trånga gatorna i Gamla stan. Men ingen stadsgata kan ge samma mäktiga upplevelse som en vandring genom den djupa och långa kanjon som skär genom skogen just på gränsen mellan Västerbottens län och Västernorrlands län.

Stockholmsgata är en storslagen kanjonbildning, 50 meter djup och 1,5 kilometer lång. Den bildades för 9 400 år sedan, då en mäktig isälv störtade ner i dalgången och gröpte ur urberget. Troligen skedde detta till följd av en jordbävning. En tur genom kanjonbildningen är en hisnande upplevelse. De lodräta väggarna är som mest 40 meter höga.

Grön växt med flera små blad.

I dalens skåror växer Stenbräken.

Jättegrytor och sällsynta lavar

Förutom den mäktiga kanjonen finns andra spännande formationer i reservatet. Strax öster om kanjonens norra ände finns en fyra meter djup jättegryta. Den bildades när vattenströmmarna tvingade sig ner i berget. Jättegrytans botten har en diameter på drygt 5 meter.

I den fuktiga kanjonbotten finns sällsynta arter som skuggblåslav och trådbrosklav.

Här är lavskrikan vanlig. Det finns också tretåig hackspett, tjäder och år med gott om gnagare tornfalk och pärluggla. Med lite tur kan man få se kungsörn eller spår av björn eller lodjur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stockholmsgata. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark eller växtlighet.
 • Störa djurlivet.
 • Medföra ej kopplad hund.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd.
 • Gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Tälta.

Observera! Se upp för mycket brant terräng och höga klippstup nära stigarna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1974, 1982, 1995

Storlek: 122 hektar

Kommun: Åsele, Örnsköldsvik

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Åsele cirka 50 kilometer. Välj väg 557 söderut mot Björna. Passera Överrisjö och Ytterrisjö. När du kommer till Häggsjömon, ser du skylten Stockholmsgata. Du når även reservatet genom att ta av från väg 348 vid Solberg, även skyltat från vägkorset norr om Lägsta. Vid avtagsvägen till Stockholmsgata finns en vägvisare.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten Västerbotten

Jenny Lundkvist

Enheten för skyddad natur Västernorrland

Telefon 073-801 45 56

 

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss