Ostträsket

Ostträsket är en förnämlig fågelsjö som omges av frodiga våtmarker, sumpskogar och sankängar.

Väster om sjön finns vidsträckta åkermarker som tillhör byarna kring Drängsmark, varav åkrarna närmast sjön ingår i reservatet. Utmed sjöns stränder växer stora ruggar av bladvass och sjösäv.

Viktig rastplats för sädgäss

Ostträsket är norra Västerbottens främsta rastplats för sädgäss och tranor under våren. Dagtid kan hundratals gäss beta på åkrarna väster om sjön, för att till natten ta sin tillflykt till den närbelägna sjöisen.

Bästa tiden vid Ostträsket är oftast kring 1 maj. Förutom sädgäss och ett mindre antal grågäss rastar då bland annat stora flockar tranor, sångsvanar och storspovar. I sjön rastar många simänder, vanligast är bläsand och kricka. Även under hösten är antalet tranor stort och även grågässen är många.

En flock fåglar uppe bland moln.

Bläs- och stjärtänder.

Pilgrimsfalk och sångsvan

Exempel på sällsyntare arter som ses regelbundet i området är till exempel bläsgås, spetsbergsgås och pilgrimsfalk. Tidigare rastade fjällgäss varje år i området.

Brun och vit fågel på vatten.

Grönbena.

Ostträsket är också en häckningslokal för flera våtmarksfåglar. Bland häckfåglarna märks grönbena, lärkfalk, trana och sävsångare, vissa år även brun kärrhök och jorduggla. Under sommarhalvåret jagar ofta fisk- och silvertärnor och dvärgmåsar insekter över sjön.

Beträdnadsförbud utanför stigar 15 april–31 maj

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte vistas i naturreservatet mellan 15 april och 31 maj. Markerade stigar och fågeltorn får användas även under denna tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ostträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 15 april till 31 maj vistas inom området Pdf, 1.5 MB. utom längs särskilt markerade stigar.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Borttaga eller skada häckningsplats.
  • Fälla, bryta kvistar eller skada levande träd och buskar.
  • Skada växande gröda, hängnader eller andra anordningar för jord- och skogsbruk.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 502 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Skellefteå, mellan Tällåsen, Drängsmark och E4:an.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss