Järnesberget

På Järnesberget växer en närapå helt orörd granurskog.

Skogen är mycket gammal med många träd som är äldre än 250 år. Här trivs många arter som har svårt att överleva i brukade skogar. Från närmaste grusväg är det cirka 300 meter att gå för att komma in i reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Järnesberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller organiserad friluftslivsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 186 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Rubrik

Bildat: 2020

Storlek: 186 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat