Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tavlefjärden

Tavlefjärdens naturreservat ligger cirka 9 kilometer sydost om Umeå centrum, direkt öster om Yttertavle by. Området är beläget på ömse sidor om Tavelåns utlopp i Tavlefjärden och sträcker sig på båda sidor en dryg kilometer uppströms utloppet av själva ån.

Tavlefjärden är cirka 6 kilometer lång från Tavelåns utlopp i Tavlefjärden till mynningen i YttreTäftefjärden nordost om Holmsund. Tavelån avvattnar Umeå kommuns största sjö, Tavelsjön som ligger cirka 30 kilometer inåt landet i riktning åt nordväst. Åns omgivningar är i stora delar påverkade av modernt skogsbruk, men vattenmiljön är varierad med omväxlande forspartier och selavsnitt. Vattenkvalitén är god och ån har starka fiskbestånd och en artrik bottenfauna. Vid 1800-talets böjan hade Tavelån tre eller fyra parallella utloppsfåror. De syns idag som våtmarker som har växt igen olika mycket.

Vy över fjärd.

Utsikt över Tavlefjärden.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. I samband med det bildades en stiftelse för att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tavlefjärden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Medföra okoppland hund.
  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Framföra vattenskoter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2008, 2010

Storlek: 126 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du byn Yttertavle sydöst om Umeå. Cirka 200 m söder om Yttertavle Ägg AB finns en traktorväg som du kan promenera ut till reservatet.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss