Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronberget

Nära Vännäs ligger ett spännande skogsområde. Granskogen är tät i Kronberget och här och var ligger fallna träd om varandra.

I den ganska fuktiga barrskogen finns mest gran. Många träd har fallit omkull. Döda träd är hem för många ovanliga vedsvampar. I området har vedticka, granticka, ullticka och rosenticka hittats.

Från grenarna hänger garnlav som långa skägg och på sälgarna finns den lysande gröna lunglaven. De sumpiga områdena är fina med rik växtlighet. Marken är grön och frodig av ormbunkar och blåbärsris och här kan du också hitta den lilla lappranunkeln och den sällsynta spädstarren.

Garnlav som hänger från gran.

Garnlav.

Upplev reservatet på skidor

Vintertid går ett skidspår från Vännäs genom området. På det sättet är det lätt att ta sig in i skogen.

Motionsspår och skidspår på Vännäs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kronberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning med undantag för markering av befintligt skidspår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkidled Skidled

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 10 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger precis norr om Vännäs tätort på Kronobergets östra sluttning.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss