Kronberget

Nära Vännäs ligger ett spännande skogsområde. Granskogen är tät i Kronberget och här och var ligger fallna träd om varandra.

I den ganska fuktiga barrskogen finns mest gran. Många träd har fallit omkull. Döda träd är hem för många ovanliga vedsvampar. I området har vedticka, granticka, ullticka och rosenticka hittats.

Från grenarna hänger garnlav som långa skägg och på sälgarna finns den lysande gröna lunglaven. De sumpiga områdena är fina med rik växtlighet. Marken är grön och frodig av ormbunkar och blåbärsris och här kan du också hitta den lilla lappranunkeln och den sällsynta spädstarren.

Garnlav.

Upplev reservatet på skidor

Vintertid går ett skidspår från Vännäs genom området. På det sättet är det lätt att ta sig in i skogen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kronberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning med undantag för markering av befintligt skidspår.

Serviceinformation

  • Skidled Skidled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2014
Storlek: 10 hektar
Kommun: Vännäs
Skyddsform: Naturreservat