Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gammbrännan

Insprängt på en avsmalnande moränrygg mellan Storviksmyran och Repsjömyran ligger Gammbrännans naturreservat. Här finns både ränder och smedjor som vittnar om hackspettars framfart.

Gammbrännan sticker upp som en skogsholme ur myrlandskapet. Området har brunnit och spår av detta kan hittas på gamla tallar - brandljud.

Stora knotiga tallar finns, men granar är vanligast i området, med en del riktigt gamla träd. Från grenarna hänger lavar som skägg och på stammarna växer blodticka, gammelgranskål och många andra sällsynta tickor. Längs stammarna löper ränder från den tretåiga hackspetten. I de grånade stubbarna har större hackspett fäst kottar i så kallade smedjor.

En kotte som är instoppad i en trädstam av en hackspett.

En kotte instoppad i trädet av hackspett.

Området bär mänskliga spår

Genom området löper en stig som i början av 1900-talet användes av skolbarn från Sjöbrånet på väg till Storsandsjö. De omkringliggande myrarna brukades för höslåtter.

Den lilla göl som finns kvar var tidigare en uppdämd sjö, Repsjön. Sjön dämdes för att samla upp vatten under vårarna. Detta vatten gjorde marken bördigare.Rester av dammen går fortfarande att hitta vid gölen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gammbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 73 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer nordost om Hällnäs.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss