Surmyrberget

Närbild på skir växt.

Spindelblomster.

I naturreservatet finns inga markerade stigar, så du får själv hitta din väg genom de rejält gamla granskogarna.

Här och var står upp emot 200 år gamla tallar. Inslaget av tall ökar högre upp på sluttningarna. På många ställen är träden draperade med hänglavar. Det är gott om grova lövträd och gamla stående och liggande döda trädstammar med bland annat vedsvamparna rosenticka, stjärntagging och ullticka.

Trädstammar i skog.

Skogarnas doldisar

I de mossrika granskogarna blommar på försommaren den späda orkidén spindelblomster. Tidigt på sommaren blommar också ormbär i de rikare delarna av granskogarna med en ensam liten grönaktig blomma. Den får senare på sommaren ett giftigt svartblått bär. På granar syns gnagspår från vedbandad barkbock och ringformade hack från tretåig hackspett. Under vårvintern hörs pärlugglans intensiva hoande.

Slåtter och svedjebruk

Surmyran och de tidvis översvämmade markerna kring Hansabäcken var vid slutet på 1800-talet viktiga slåttermarker för Mjösjö och Långsjö byar. I delar av skogarna betade kor och getter. Svedjebruk var vanligt och i sydöstra delen av naturreservatet finns en ännu mycket lövrik gammal bränna. Här trivs vår minsta hackspett, mindre hackspett. Några övervuxna kolbottnar och tjärdalar finns också i området.

Trädstammar i skog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Surmyrbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • plocka, insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor och alger, samt lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 63 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Norr om väg 92 mellan Vännäs och Bjurholm finns väster om Högbäck en liten skogsväg leder fram till naturreservatet. Vägen kan tidvis vara bommad.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss