Kalvtjärnarna

Där fjäll möter skog ligger naturreservatet Kalvtjärnarna. Följ stigen för en fin promenad genom riktigt gammal skog.

På reservatets nordöstra sida finns parkeringsplats. Där börjar vandringsleden till Kalvtjärnen. Leden är knappt två kilometer lång och framme vid Kalvtjärnen finns en rastplats.

Att ta sig upp på Kalvbergets topp kräver en ganska stor insats men väl uppe möts du av en milsvid utsikt över skog och fjäll.

Spännande natur

Vid Kalvtjärnarna växer gamla urskogsartade granskogar med en del björk. På träden växer sällsynta vedsvampar.

Uppe på Kalvbergets platå finns en bergkulle med berggrund av dolomit, den enda i sitt slag i Västerbotten. Här växer flera sällsynta växter, bland annat orkidéer. De trivs på platsen eftersom berggrunden innehåller mycket kalk.

Utsikt från Kalvberget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kalvtjärnarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:            

 • Framföra motordrivet fordon; undantag medges för uttransport av fälld älg och för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 • Göra åverkan på mark, block, klippor eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade, detta gäller ex. klättring i klippbranter.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skoterled Skoterled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1999 utvidgat 2006, 1998

Storlek: 1 510 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000