Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utstenarna

Utstenarna är en typisk ö i Bottenviken. För 500 år sedan var ön bara ett litet stengrund, men har nu i och med landhöjningen stigit upp ur havet.

Idag är ön nästan helt klädd av uppvuxen granskog som har fått utvecklas utan mänsklig påverkan under många år. Skogen håller därför på att få ett allt mer urskogsartat utseende. Längs öns stränder växer en bred bård av ostörd gråalskog.

Barrskog.

På Utstenarna är skogen orörd från mänsklig påverkan.

Gammal betesmark

Ön är obebyggd vilket är särskilt värdefullt för friluftslivet i en del av kustområdet som i övrigt är tätbebyggd med fritidshus. På 60-talet nyttjades ön som betesmark för får och hästar. Ett småskaligt skogsbruk har likaså tidigare bedrivits.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Utstenarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning.
  • Göra åverkan på träd eller buskar samt att uppgräva växter.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckande fågel, taga eller skada ägg, ungar och bo.
  • Släppa fri hund eller katt. Hund får dock användas för jakt upplåten enligt särskilt jakträttsbevis.
  • Tälta.
  • Använda översnöfordon.
  • På störande sätt utnyttja radioapparat och dylikt.
  • Med plåt, glas, plats, avfall eller på annat sätt skräpa ned.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 13 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Bredviksfjärden, cirka 15 kilometer norr om Skellefteå. Ön nås med båt från Killingholmen som ligger cirka 400 meter från området. Landstigning sker lättast på öns västra sida.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss