Fjällheden

I ett mjukt kuperat landskap ligger Fjällhedens granskog på en sluttning. Skogen är 200 år gammal. Genom reservatet går en skogsbilväg.

Skogen börjar få gott om döda liggande och stående träd där djur och växter trivs. På myren växer gamla knotiga tallar. En informationsskylt finns vid den väg som passerar igenom reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fjällheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och okullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 9,7 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000