Mejvankilen

Reservatet utgörs av toppen och den delvis branta nordostsluttningen av berget Mejvankilen. En mindre myr finns i anslutning till toppen och flera mindre vägar går in i reservatet.

Skogen i Mejvankilens naturreservat utgörs av 130-årig, grov granskog med ett stort inslag av gamla sälgar och en del grov asp. På sälgarna växer rikligt med lunglav och allmänt med skrovellav och doftticka. Som sprider sin lakritsdoft lång väg.

Rikligt med döda träd

Det förekommer allmänt med döda träd, lågor, i större delen av området. Lågorna är huvudsakligen ganska klena och det finns mycket sälglågor. I de brantaste delarna av östsluttningen är skogen delvis tät och med klenare träd än i övriga delar. I östsluttningen finns även ett område med riktigt gammal granskog med högörtsvegetation under och rikligt med fallna träd av både gran, sälg och björk.

Döda träd i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mejvankilen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 99 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 50 kilometer nordväst om Lycksele, på Umeälvens södra sida i höjd med Rusele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss