Degersjön

Välkommen till ett stadsnära vildmarksområde där du kan uppleva naturen på naturens egna villkor.

Degersjöns naturreservat ligger vid Innertavle by. Det unika med Degersjön är områdets stora sammanhängande yta av opåverkade gamla granskogar nära kusten.

Vandra längs Degersjöns västra sida upp till en rastplats med eldstad och bänkar. Här har du fin utsikt över sjön. Våtmarkerna är före detta havsvikar och havsstrandängar som snörts av i och med landhöjningen.

Livsmiljö för en mängd växter och djur

Själva Degersjön utgör häckningslokal för bland annat storlom och småskrake. I reservatet kan du med lite tur också se tretåig hackspett, spillkråka, havsörn eller fiskjuse. Här lever även en mängd spännande växter och svampar som doftskinn, ullticka, lunglav och liten aspgelélav.

Tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degersjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintliga vägar och för snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Medvetet störa djurlivet.
  • Skada mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och samla in insekter eller andra djur.
  • Sätta upp tavla, affisch plakat, inskrift eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Storlek: 180 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten