Degersjön

Välkommen till ett stadsnära vildmarksområde där du kan uppleva naturen på naturens egna villkor.

Degersjöns naturreservat ligger vid Innertavle by. Det unika med Degersjön är områdets stora sammanhängande yta av opåverkade gamla granskogar nära kusten.

Vandra längs Degersjöns västra sida upp till en rastplats med eldstad och bänkar. Här har du fin utsikt över sjön. Våtmarkerna är före detta havsvikar och havsstrandängar som snörts av i och med landhöjningen.

Livsmiljö för en mängd växter och djur

Själva Degersjön utgör häckningslokal för bland annat storlom och småskrake. I reservatet kan du med lite tur också se tretåig hackspett, spillkråka, havsörn eller fiskjuse. Här lever även en mängd spännande växter och svampar som doftskinn, ullticka, lunglav och liten aspgelélav.

Hackspett som sitter på snötäckt trädstam.

Tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degersjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, undantaget på befintliga vägar inom reservatet.
  Undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt,
  väl tjälad mark eller is,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller uppehålla sig
  närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 • göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd
  inräknade, med undantag för att ta torra, döda kvistar för att använda till
  lägereld,
 • plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar
  med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga eller insamla insekter och andra djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning
  annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med organiserad
  friluftslivsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007, 2022

Storlek: 180 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås från Innertavle by, 10 kilometer sydost om Umeå.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss