Bjärten

Bjärtens naturreservat är ett sumpskogsområde vid sjön Bjärtens västra strand. I fuktstråken växer den lilla gula lappranunkeln och på granarnas strammar syns spår av den tretåiga hackspetten.

Till skillnad från många andra blöta och fuktiga skogar är granskogen i Bjärten inte dikad. Tack vare att skogen fått stå ganska orörd under lång tid har den kvar sina höga naturvärden. Här finns många hotade naturskogsarter.

Spår från tretåig hackspett på trädstam.

Färskt spår efter tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjärten. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampplockning.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 30,2 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger 16 kilometer sydväst om Bjurholm vid sjön Bjärten.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss