Törelbrännan

Tjärn vid myr och barrskog.

Marken utgörs till största delen av öppen våtmark med gran- och barrblandskogar. Skogen i reservatet har sannolikt uppkommit efter brand, vilket även namnet Törelbrännan antyder.

Skogen har börjat utveckla högre naturvärden även om lågor och torrträd förekommer mycket sparsamt. Stor-Degermyran ingår till större delen i reservatet och är (i det närmsta) opåverkad från ingrepp. Centralt på myren ligger en liten tjärn. Tillsammans bildar skogs- och våtmarken inom reservatet ett relativt opåverkat avsnitt i landskapet. Tvärs över myren, längs med reservatsgränsen i söder finns en markerad skoterled.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Törelbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning.
 • Tälta.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husjdur.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
 • Plocka eller insamla mossor, lavar eller insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildat: 1993, 1995

Storlek: 45 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer väster om Gunnismark som ligger i Umeå kommuns norra delar.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss