Törelbrännan

Marken utgörs till största delen av öppen våtmark med gran- och barrblandskogar. Skogen i reservatet har sannolikt uppkommit efter brand, vilket även namnet Törelbrännan antyder.

Skogen har börjat utveckla högre naturvärden även om lågor och torrträd förekommer mycket sparsamt. Stor-Degermyran ingår till större delen i reservatet och är (i det närmsta) opåverkad från ingrepp. Centralt på myren ligger en liten tjärn. Tillsammans bildar skogs- och våtmarken inom reservatet ett relativt opåverkat avsnitt i landskapet. Tvärs över myren, längs med reservatsgränsen i söder finns en markerad skoterled.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Törelbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning.
 • Tälta.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husjdur.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
 • Plocka eller insamla mossor, lavar eller insekter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Skoterled Skoterled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1993, 1995
Storlek: 45 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000