Stenbittjärnen

Berg med barrskog bakom sjö.

Stenbittjärnens naturreservat ligger cirka 30 kilometer öster om Åsele och cirka 3 kilometer nordväst om byn Tallsjö. Det utgörs av Björnbergets branta nordsluttning samt små myrar och tjärnar vid foten av sluttningen.

En väg utgör områdets norra och östra gräns. En bäck (Abborrvattenbäcken) rinner nedanför sluttningen längs reservatets norra gräns och passerar genom den lilla sjön Stenbittjärnen som har gett reservatet dess namn.

Ovanliga arter

Att det i Stenbittjärnens naturreservat finns barrskog blandat med grova lövträd, gamla barrträd och död ved av både löv- och barrträd gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av dessa strukturer och denna typ av ekosystem.

Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom området, exempelvis doftticka, stor aspticka, rosenticka och stiftgelélav. I ett av vattnen finns också flodpärlmussla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenbittjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 91 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta av väg 92 i Tallsjö, mellan Fredrika och Åsele. Sväng vänster på andra skogsbilvägen och du passerar naturreservatet efter cirka 2,6 kilometer.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss