Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalkstenstjärn

Besök Kalkstenstjärn under finnrosens blomningstid, kring månadsskiftet juni-juli, och njut av den ovanliga rosen.

Reservatet är välkänt för botaniskt intresserade och ligger lättillgängligt nära en skogsbilväg.

Den ovanliga finnrosen

Finnrosen är mycket ovanlig i Sverige. Den har sin huvudsakliga växtplats i reservatets nord-östra delar på frisk tallskog av lågörtstyp. Inom delar av området dominerar den till och med markskiktet. Finnrosen växer på ytterligare ett par lokaler i reservatet och har även spridit sig till den intilliggande åkern.

Finnroslokalen i Furunäs upptäcktes redan år 1850 av apotekaren Mathias Dyhr som den första kända lokalen för arten i Sverige. Senare har finnrosen återfunnits på ytterligare ett par platser i kommunen, bland annat i Nyholm- Svanfors.

Kalkrik berggrund gör att många växter trivs

Kalkstenstjärn är ett relativt litet naturreservat och består främst av barrskog och igenväxande odlingsmark. I nordväst finns en liten våtmark med en sedan länge nedlagd torvtäkt.

På våtmarken växer bland annat tätört och björnbrådd. Den kalkrika berggrunden gör att en rad växter frodas här. Bland annat smultron, vispstarr, ormbär och grönkulla. Även den sällsynta orkidén norna finns i reservatet.

Finnros.

Finnros.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kalkstenstjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
  • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Plocka blommor, gräs, mossor eller lavar.
  • Tälta eller ställa upp husvagn.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1976, 1995

Storlek: 6,1 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2 kilometer norr om Furunäs i stadsdelen Ursviken och 10 kilometer öster om Skellefteå.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss