Holmöarna

Holmöarna är en av kustens verkliga pärlor. Här kan du vandra, paddla, cykla och bada. Öarna var under lång tid befolkade av jägare och fiskare som har lämnat spår efter sig.

Inlandsisen gav Holmöarna utseende och karaktär. Mer än något annat är det landhöjningen som orsakar variationsrikedomen. Efterhand som nytt land höjer sig ur havet blir avskilda havsvikar till grunda sjöar, som växer igen och blir våtmarker, kantade av lövträd. Så småningom gör granen entré.

Naturen växlar mellan granskog och blötare marker. I strändernas snår av gråal och rönn frodas mustiga växter som vänderot, älgört och rödblära. Strändernas verkliga färgklick är det rödlila fackel-blomstret.

Utforska havet som varken är sött eller salt

Livet i havet runt Holmöarna präglas av att vattnet varken är salt eller sött. Under ytan finns en blandning av arter som trivs antingen i havet eller i de söta insjöarna. Arter som trivs i saltvatten lever här på gränsen av sin fysiologiska förmåga. Om du gör en djupdykning i vattnet kan du ändå på klipp- och stenbottnar hitta arter med marint ursprung, till exempel havstulpaner, tånglake eller ullsläke. På mjukbottnarna djupare än fem meter finns bland annat vitmärla och ishavsgråsugga.

De många vikarna fångar fiskens lek

Den grunda och ojämna stranden runt Holmöarna är ett gytter av vikar som är skilda från havet, vilket i sin tur gör att många olika fiskar hittar lämpliga platser för lek. I många av de havsvikar som idag är skilda från havet, lever typiska sötvattensarter som abborre eller gädda. Fjädermygglarver och dammsnäckor är vanliga bottendjur, medan borstnate, ålnate och olika slingor är de växter som trivs.

Ringmärkning av fåglar på Stora Fjäderägg

På ön Stora Fjäderägg i reservatets norra del finns en fågelstation för ringmärkning. Stationen drivs av engagerade ornitologer som också sköter Stora Fjäderäggs hedmarker.

Totalt har 283 fågelarter observerats på Holmön. Tretåig hackspett och videsparv lever här med sydliga gäster som lundsångare och mindre flugsnappare. Vänder du kikaren mot havet finns goda chanser att få se labb, ejder eller kanske en förbisvirrande tobisgrissla.

Stora Fjäderägg - Västerbottens ornitologiska förening Länk till annan webbplats.

Lägereld vid havet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Holmöarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya eller gryt.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Göra upp eld på berghällar eller klapperstensfält samt under tiden 15 maj till 1 september göra upp eld på annan plats än havsstrand.
 • På land framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder. Bestämmelsen gäller ej vintertid bofast befolkning på Holmöarna för färd med snöskoter samt markägare för skötsel och tillsyn av sin mark. Transporter till fritidshus får ske med hänsyn till terräng- och snöförhållanden kortast möjliga väg från område, väg eller led där färd är tillåten.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt. Exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Beträda eller befara nedan angivna öar och skär Pdf, 1.6 MB. eller komma dem närmare strandlinjen än 100 meter under tiden 15 april till 15 augusti. Malbådan, Nord-slokisögern, Sör-slokisögern, Gräsögern-Lillklinthällorna tillsammans med norr om dessa liggande skär och Malgrundkallen. Båtleden mellan Klintarna och Lill-klinthällorna får dock utnyttjas.
 • Tälta eller förtöja båt mer än tre dygn på samma plats utom när vädret ej medger fortsatt färd.
 • Framföra motorbåt med större hastighet än sju knop närmare stranden än 100 meter.
 • Anordna hastighetstävlingar med motorbåtar.
 • Skada eller bortföra vrak eller delar av vrak eller till sådant hörande fasta eller lösa föremål, vilket legat mer än 20 år i området. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1980, 1995

Storlek: 25 000 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Holmöarnas naturreservat ligger utanför Sävar, norr om Umeå. Från Sävar, följ skyltning till färjan. Det tar 45 minuter att åka med färjan och resan är avgiftsfri.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss