Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vorrberget

På Vorrberget finns över 300 år gamla träd och gott om ovanliga och hotade arter som trivs i gammelskogen.

Lavskrika och tretåig hackspett är exempel på ovanliga fåglar som du kan möta. Här finns även en växtplats för den sällsynta orkidén skogsfru.

Skogarna i Vorrberget är högresta och ståtliga. Här kan man se alla spännande detaljer typiska för naturskogar: riktigt gamla träd, döda träd, brutna stubbar och lågor. I den nedre delen av sluttningen finns fuktiga dråg och sumpskog.

Vorrtjärnbäcken avvattnar Vorrbergets västra delar söderut ner mot Kulbäcken. Längre upp på berget hittar du snustorra skravel och ras. Högsta delen av berget ligger ovanför högakustlinjen. Där havets vågor en gång skvalpade är berghällar kalspolade och moränen svallad i en tydlig linje.

Vindskydd på berg med utsikt över skogslandskap.

Vindskydd uppe på Vorrberget.

Hotade arter trivs i Vorrberget

Vorrbergets skogar har i mycket liten omfattning påverkats av modernt skogsbruk. En rad rödlistade och långsamväxande varelser trivs därför här. Lappticka och rynkskinn växer på liggande granlågor, violettgrå tagellav intrasslad i granarnas grenverk och den lilla gammelgranskålen på skrovlig granbark nära en bäck. Sitter du tyst en stund kanske en lavskrika glider förbi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vorrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på den skogsbilväg som leder in till reservatet. Undantag medges även för uttransport av fälld älg och för snöskoterkörning vintertid på väl tjälad mark.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur. Undantag medges för av Länsstyrelsen godkänd insamling i forskningssyfte.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Elda, utom på angiven plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 55 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer väster om Vindeln.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss