Middagsberget

I Middagsbergets ​nordsluttning finns ett litet område med gammelskog. Här är träden uppemot 250 år och många av granarna är klädda i garnlav.

Vissa har blivit hem för grantickan och fallna träd har blivit hem för rosentickan. Middagsberget är ett av en handfull naturreservat som ligger kring Gigtaberget och Baksjön.

På Middagsberget är skogen gammal och tätvuxen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Middagsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 13 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat