Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trolltjärnen

Sjö intill berg med barrskog.

Naturreservatet Trolltjärnen bjuder på dramatisk terräng och fina skogar.

Vandra i reservatet

Följ vandringsleden upp på bergets topp. Vandringen är ganska brant, men väl på toppen har du fin utsikt över omgivningarna. Här ser du ner mot Umeälvens dalgång och sjön Trolltjärnen som ligger vackert mellan branta sluttningar.

På toppen av berget finns en grillplats. Ved finns i ett vedskjul som står vid Trollbergets västra fot intill Trolltjärnen längs leden upp. Du bär själv med dig veden till grillplatsen. Leden är gjord som en rundslinga där du kan vandra tillbaka till reservatsentrén antingen längs Trolltjärnens södra strand, eller på skogsvägen norr om sjön.

Trolltjärnen och vandringsleden på Naturkartans webbplats Länk till annan webbplats.

Spår från bränder

En skogsbrand gick genom området för cirka 150 år sedan. Än idag kan du se spåren från den. Mest påtagligt är alla de svarta, kolade brandstubbar som finns uppe på Trollbergets topp.

Fiska i Trolltjärnen

Trolltjärnen är en välkänd sportfiskesjö och det finns flera bryggor och rastplatser runt sjön. De ägs och sköts av Umgransele fiskevårdsområde. Om du vill fiska i sjön kan du köpa fiskekort av dem.

Umgransele fiskevårdsområde på Friluftsguiden Lyckseles webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trolltjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag medges för avverkning av klena granar på Trolltjärnens norra strand (se karta i beslut och skötselplan) som får användas som ved i direkt anslutning till Trolltjärnen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för befintlig skogsbilväg samt för snöskoterkörning vitnertid på snötäckt, väl tjälad mark och is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 302 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 18 kilometer nordväst om Lycksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss