Trolltjärnen

Naturreservatet Trolltjärnen bjuder på dramatisk terräng och fina skogar.

Området är ett fint utflyktsmål, inte minst under våren och sommaren. Vandringen upp Trollberget är ganska brant men väl på toppen får du belöningen, en fin utsikt över omgivningarna ner mot Umeälvens dalgång och sjön Trolltjärnen som ligger vackert mellan branta sluttningar.

En skogsbrand har gått genom området för cirka 150 år sedan. Än idag kan man se spåren från den. Mest påtagligt är alla de svarta, kolade brandstubbar som finns uppe på Trollbergets topp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trolltjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag medges för avverkning av klena granar på Trolltjärnens norra strand (se karta i beslut och skötselplan) som får användas som ved i direkt anslutning till Trolltjärnen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för befintlig skogsbilväg samt för snöskoterkörning vitnertid på snötäckt, väl tjälad mark och is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 302 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat