Björnbergstjärnen

Skogen i Björnbergsstjärnen har länge varit opåverkad av skogsbruk. Här finns både urskogsartad granskog på hög höjd och frodiga örtrika granskogar.

Kring toppen av berget finns det mycket gamla granar, en del upp till 300 år gamla. Björnbergtjärnen har under lång tid utvecklat naturvärden som gör att flera rödlistade och andra intressanta arter hittats inom området.

Klibbticka växandes på tall.

I östsluttningen är skogen mera produktiv med grova träd. Här är granarna täckta med hänglavar. En del lavar är meterlånga.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björnbergstjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra pverkan på mark- eller växtlighet, döda stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek:
108 hektar
Kommun:
Åsele
Skyddsform:
Naturreservat