Flinktorpet

Granskogen vid Flinktorpet är gammal med mycket lavar. Framför allt finns många hänglavar.

Den ovanligaste är långskägg. Långskägg påminner om julgransglitter men är ljust grågrön. Får den växa ostörd kan den bilda flera meter långa slingor över grangrenarna. Långskägget är fridlyst.

På många sälgar växer lunglav. Ringar av hackspår runt granstammarna visar att tretåig hackspett rör sig i området.

Du hittar både informationstavla och skoterled precis utanför området. Parkering finns längs skogsbilvägen öster om reservatet.

Långskägg växandes på gran.

Långskägg växandes på gran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Flinktorpet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fälld älg samt att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur, undantag medges av Länsstyrelsen godkänd insamling i forskningssyfte.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 32 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger omkring 15 kilometer söder om Bjurholms samhälle, på den västra sidan om Öreälven.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss