Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fetabborrtjärnen

Trädstam med svamp.

Naturreservatets granar är upp emot 200 år och det är gott om ännu äldre tallar.

Det finns inga markerade stigar i naturreservat men det är lätt att ta sig fram i den flacka terrängen. Lyssna till skogens ljud och en fin höstdag blir kanske också svampkorgen fylld.

Skog som har brunnit

Om du är uppmärksam kan du se att några av tallarna har mer en ett brandljud och att de gamla grånade tallstubbarna är kolade. Det visar att skogen har brunnit, men det var för länge sedan.

Här och var står gamla aspar och sälgar. Det finns också liggande och stående döda träd precis som det ska göra i en naturskogsartad miljö. Tillsammans ger det bra förutsättningar för områdes rödlistade lavar och vedsvampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fetabborrtjärnens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • plocka, insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor och alger, samt lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 55 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från väg E12 sväng söderut och se upp vid den obevakade järnvägsövergången. Följ grusvägen cirka tre km. Naturreservatet ligger till höger om vägen. Vägen söder om naturreservatet kan tidvis vara bommad.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss