Hjukenåsarna

Hjukenåsarna bildar ett storslaget åssystem på norra sidan Vindelälven. Det är ett av de mäktigaste områdena på den rullstenås som följer Vindelälvens dalgång.

Här kan du följa skogsstigar genom ett mycket ovanligt landskap. De leder dig upp på tre rullstensåsar som brant och dramatiskt höjer sig över omgivningen: Åkeråsen, Huvudåsen och Kullen.

Många andra åsar har hunnit nötas ned sedan istiden. Hjukenåsarna står kvar och är mycket imponerande, med höjdskillnader på upp till 70 meter. Från Huvudåsens grillplats har du bra utsikt över det vackra landskapet.

Isälvsleden

Isälvsleden som sträcker sig mellan orterna Vindeln och Åmsele passerar genom reservatet.

Isälvsledens hemsida Länk till annan webbplats.

Vandra eller cykla mountainbike efter Isälvsleden som går uppe på åsryggen.

Åsgravar som skapats av inlandsisen

Mellan Huvudåsen och Kullen kan du se några stora fördjupningar som kallas för åsgravar. Sådana förekommer ofta bredvid rullstensåsar. När is som blivit kvar från inlandsisen smälte skapades sänkorna. I botten av gravarna växer ingen skog, kanske för att kall luft samlas där under sommaren.

Brandstubbe med informationsskylt vid Hjukenåsarna.

Ökenlandskap med brända tallar

Uppe på åsarna är det nästan som i en öken. Regnet rinner fort undan i den lösa sanden. Därför växer nästan bara tall på åsarna. En del av tallarna bär spår av bränder. Skogarna brann mycket oftare förr och de arter som lever här är anpassade till det. Motaggsvampen är en sådan art.

Många insekter utnyttjar också träd som skadats av brand. Skogsbruk bedrivs i lite mer än halva reservatet, men den äldre skogen i reservatets östra del är skyddad och ska få utvecklas till en naturskog.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hjukenåsarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet.
  • Göra upp eld, tälta, parkera och ställa upp husvagn annat än på anvisade platser.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1974, 1995

Storlek: 115 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000