Hjukenåsarna

Person som cyklar uppe på åsryggen.

Vandra eller cykla mountainbike efter Isälvsleden som går uppe på åsryggen.

Hjukenåsarna bildar ett storslaget åssystem på norra sidan Vindelälven. Det är ett av de mäktigaste områdena på den rullstenås som följer Vindelälvens dalgång.

Här kan du följa skogsstigar genom ett mycket ovanligt landskap. De leder dig upp på tre rullstensåsar som brant och dramatiskt höjer sig över omgivningen: Åkeråsen, Huvudåsen och Kullen.

Många andra åsar har hunnit nötas ned sedan istiden. Hjukenåsarna står kvar och är mycket imponerande, med höjdskillnader på upp till 70 meter. Från Huvudåsens grillplats har du bra utsikt över det vackra landskapet.

Isälvsleden

Isälvsleden som sträcker sig mellan orterna Vindeln och Åmsele passerar genom reservatet.

Isälvsledens webbplats Länk till annan webbplats.

Åsgravar som skapats av inlandsisen

Mellan Huvudåsen och Kullen kan du se några stora fördjupningar som kallas för åsgravar. Sådana förekommer ofta bredvid rullstensåsar. När is som blivit kvar från inlandsisen smälte skapades sänkorna. I botten av gravarna växer ingen skog, kanske för att kall luft samlas där under sommaren.

Brandstubbe med informationsskylt vid Hjukenåsarna.

Brandstubbe med informationsskylt vid Hjukenåsarna.

Ökenlandskap med brända tallar

Uppe på åsarna är det nästan som i en öken. Regnet rinner fort undan i den lösa sanden. Därför växer nästan bara tall på åsarna. En del av tallarna bär spår av bränder. Skogarna brann mycket oftare förr och de arter som lever här är anpassade till det. Motaggsvampen är en sådan art.

Många insekter utnyttjar också träd som skadats av brand. Skogsbruk bedrivs i lite mer än halva reservatet, men den äldre skogen i reservatets östra del är skyddad och ska få utvecklas till en naturskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hjukenåsarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet.
  • Göra upp eld, tälta, parkera och ställa upp husvagn annat än på anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1974, 1995

Storlek: 115 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Följ väg 363 från Vindeln mot Hjuken 15 kilometer för att komma till reservatet.

Det finns två parkeringar, i början av byn Hjuken och vid Åkeråsen strax nordväst om byn. Från båda parkeringarna utgår stigar in i reservatet.

Ta bussen

Busshållplatsen Hjuken väg 363 ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss