Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Månsberget

I Månsbergets naturreservat kan du vandra genom lummiga granskogar och blommande slåttermarker.

Vandra längs den gamla "Grevenvägen" (den grävda vägen) genom granskogar som myllrar av liv. Marken är full av näring och vatten. Den täcks av frodig växtlighet, bland annat flera arter av ormbunkar. Den höga nordiska stormhatten med blad stora som tallrikar växer i de öppnare delarna.

Klungor av guckuskons stora gula blommor lyser upp skogen kring midsommartid. Namnet syftar på den stora skoformade blomman. Den lurar in insekter som hoppas på att hitta nektar i blomman. För att komma ut måste insekten gå genom en smal kanal där det finns pollen. Pollenet förs på så sätt vidare till nästa guckuskoblomma. Blomman har ingen nektar så insekten får ingenting som belöning.

Gul och röd blomma med gröna blad.

Guckusko.

Kanske hittar du även den lilla nornan eller någon av de andra orkidéerna som växer här. Månsberget är blomsterrikt och inte mindre än åtta orkidéarter har hittats i området.

Även många svampar, lavar och mossor trivs i Månsberget. I den gamla granskogen kan du hitta den rosa rosentickan och grantickan. På sälgarna trivs den lakritsdoftande dofttickan.

Kulturspår och blommande ängsmark

Grevenvägen är en gammal grävd väg som leder upp till lämningarna av den gamla gården Månsberget som köptes av folkskolläraren Anders Forsgren år 1860. Därifrån fortsätter stigen till timmervältan. En plats där timret förr rullades ner från berget. Här väntar fin utsikt över Ormsjön och ett vindskydd att fika i.

I den övre delen av området finns gamla fäbodsplatser från 1800-talet och i söder ett fångsgropssystem från den tid när jägare och samlare bebodde markerna.

I de öppna gamla fäbodmarkerna och timmervältan trivs Sveriges nordligaste sötvedel och månlåsbräken tillsammans med smörbollar, midsommarblomster och många andra växter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Månsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, stående och liggande, döda träd inräknade.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 134 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 21 kilometer nordväst om Dorotea, mellan östra och västra Ormsjö.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss