Månsberget

I Månsbergets naturreservat kan du vandra genom lummiga granskogar och blommande slåttermarker.

​ I Månsberget kan du vandra längs den gamla "Grevevägen" (den grävda vägen). Du passerar granskogar som myllrar av liv. Marken är full av näring och vatten och därför täckt av växtlighet. Flera arter av ormbunkar målar marken grön. Den höga Nordiska Stormhatten frodas i de öppnare delarna. Bladen är stora som tallrikar i ett försök att skugga andra växter som vill växa där.

Klungor av guckuskons stora gula blommor lyser upp i skogen kring midsommartid. Eller gökorkideen som den även kallas. Namnet kommer från att den stora skoformade blomman lurar in insekter som trillar ner i den i hopp om att hitta nektar. Men blomman har ingen nektar. För att komma ut måste insekten gå genom en smal kanal där det finns pollen. Pollenet förs vidare till nästa guckuskoblomma. Men insekten får ingenting som belöning.

Guckusko.

Kanske hittar du även den lilla nornan eller någon av de andra orkidéerna som växer här. Månsberget är blomsterrikt och inte mindre än åtta orkidéarter har hittats i området.

Även många svampar, lavar och mossor trivs i de här miljöerna. I den gamla granskogen kan du finna den rosa rosentickan och grantickan. Och på sälgarna trivs den lakritsdoftande dofttickan bland många andra som har sitt hem här i Månsberget.

Kulturspår och blommande ängsmark

Grevevägen är en gammal grävd väg som leder upp till lämningarna av den gamla gården Månsberget som köptes av folkskolläraren Anders Forsgren år 1860.

Därifrån fortsätter stigen till timmervältan. En plats där timret förr rullades ner från berget. Här väntar fin utsikt över Ormsjön och ett vindskydd att fika i.

I den övre delen av området finns gamla fäbodsplatser från 1800-talet och i söder ett fångsgropssystem från den tid när jägare och samlare bebodde dessa marker.

I de öppna gamla fäbodmarkerna och timmervältan trivs den lysande blå fjällgentianan och månlåsbräken tillsammans med smörbollar, midsommarblomster och många fler.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Månsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, stående och liggande, döda träd inräknade.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 134 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat