Månsberget

I Månsbergets naturreservat kan du vandra genom lummiga granskogar och blommande slåttermarker.

Vandra längs den gamla "Grevevägen" (den grävda vägen) genom granskogar som myllrar av liv. Marken är full av näring och vatten. Den täcks av frodig växtlighet, bland annat flera arter av ormbunkar. Den höga nordiska stormhatten med blad stora som tallrikar växer i de öppnare delarna.

Klungor av guckuskons stora gula blommor lyser upp skogen kring midsommartid. Namnet syftar på den stora skoformade blomman. Den lurar in insekter som hoppas på att hitta nektar i blomman. För att komma ut måste insekten gå genom en smal kanal där det finns pollen. Pollenet förs på så sätt vidare till nästa guckuskoblomma. Blomman har ingen nektar så insekten får ingenting som belöning.

Guckusko.

Kanske hittar du även den lilla nornan eller någon av de andra orkidéerna som växer här. Månsberget är blomsterrikt och inte mindre än åtta orkidéarter har hittats i området.

Även många svampar, lavar och mossor trivs i Månsberget. I den gamla granskogen kan du hitta den rosa rosentickan och grantickan. På sälgarna trivs den lakritsdoftande dofttickan.

Kulturspår och blommande ängsmark

Grevevägen är en gammal grävd väg som leder upp till lämningarna av den gamla gården Månsberget som köptes av folkskolläraren Anders Forsgren år 1860. Därifrån fortsätter stigen till timmervältan. En plats där timret förr rullades ner från berget. Här väntar fin utsikt över Ormsjön och ett vindskydd att fika i.

I den övre delen av området finns gamla fäbodsplatser från 1800-talet och i söder ett fångsgropssystem från den tid när jägare och samlare bebodde markerna.

I de öppna gamla fäbodmarkerna och timmervältan trivs Sveriges nordligaste sötvedel och månlåsbräken tillsammans med smörbollar, midsommarblomster och många fler blommor.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Månsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, stående och liggande, döda träd inräknade.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 134 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000