Tavasten-Skeppsviksskärgården

Utsikt över den nordvästligaste delen av Skeppsviksskärgården. Uppe till vänster skymtar Sävaråns utlopp i det s.k. Trälhavet. Den lilla byn Skeppsvik syns centralt i bilden - en bra utgångspunkt för den som vill uppleva Skärgården. Foto: Lars Lindh

Utsikt över den nordvästligaste delen av Skeppsviksskärgården. Uppe till vänster skymtar Sävaråns utlopp. Den lilla byn Skeppsvik syns centralt i bilden, en bra utgångspunkt för dig som vill uppleva området. Foto: Lars Lindh

I Tavasten-Skeppsviksskärgården kan du njuta av bad, fina vandringsstigar, fågelskådning och fiske efter öring, sik och harr.

Byn Skeppsvik är en bra utgångspunkt för att uppleva området. Vid Gergrundet finns vandringsstigar. Tavastudden är också ett trevligt utflyktsmål med grillstuga. På vintern kan du utforska området på skidor eller med skridskor. 

Gör en snorkeltur för att upptäcka den rika mångfalden av undervattensvegetation. Om du har tur får du se små fiskyngel som huserar bland vattenväxterna.

Med kajak bland drumlinerna

Skeppsviksskärgården är en så kallad drumlinskärgård med långsmala öar som ligger i nord-sydlig riktning. Drumliner är strömlinjeformade ryggar som visar hur inlandsisen rörde sig.

Ett bra sätt att upptäcka Skeppsviksskärgården är med kajak. Kajakuthyrning finns bland annat på Skeppsviks herrgård. Eftersom det är grunda och steniga vatten kan det vara svårt att navigera med vanlig båt.

Sötvatten och brackvatten

I Skeppsviksskärgården möts det salta havsvattnet och det söta vattnet från Sävarån. Från Sävaråns utlopp i norr till ön Tavastögern i söder finns allt från vattenväxter som kräver sötvatten till arter som gillar saltvatten, så kallade brackvattenväxter.

På stränderna kan du hitta gultåtel och hårginst. Fåglar som strandskata, rödbena, svärta och småskrake är vanliga. Har du tur kan du se dvärgmås eller havsörn svepa in från havet.

Spännande kulturspår på Bjuren

Bjuren är en spännande ö med stora klapperstensfält och hällmarker. På vintern går det ibland att åka långfärdsskridskor, spark eller skidor till Bjuren.

På ett av klapperstensfälten finns en fin stenlabyrint. Stenlabyrinter finns på många platser längs norrlandskusten. Det är inte känt vilket syfte labyrinterna hade.

OBS! Tänk på att inte störa häckande fåglar perioden maj-juli.

Ön Bjuren med sina klapperstensfält. Tavastudden som syns i bakggrunden är en populär plats för fågelskådning. Foto: Lars Lindh

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tavasten-Skeppsviksskärgården. Tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon, undantag gäller för snöskoter vintertid på is och på snötäckt, väl tjälad mark,
 • använda området för sportarrangemang för motorbåtar eller andra motordrivna farkoster,
 • ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor,
 • störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande eller rastande fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 m,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning utan länsstyrelsens tillstånd,
 • göra upp eld direkt på berghällar,
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1972, 1974, 1995, 2018

Storlek: 1870 hektar, varav 1597 hektar är vattenareal

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat. Delar av reservatet är även ett Natura 2000-område (Skeppsviksskärgården)

Nya spänger på gång till Tavasten

Länsstyrelsen kommer att anlägga nya spänger på Tavastudden. De tidigare spängerna har tagits bort och fram tills att de nya är på plats kan delar av sträckan kan vara väldigt blöt.

Vi rekommenderar stövlar eller rejäla kängor om du ska vandra på Tavasten.