Tavasten-Skeppsviksskärgården

Vy över skärgårdsöar.

Utsikt över den nordvästligaste delen av Skeppsviksskärgården. Uppe till vänster skymtar Sävaråns utlopp. Den lilla byn Skeppsvik syns centralt i bilden, en bra utgångspunkt för dig som vill uppleva området. Foto: Lars Lindh

I Tavasten-Skeppsviksskärgården kan du njuta av bad, fina vandringsstigar, fågelskådning och fiske efter öring, sik och harr.

Vid Skeppsvik finns Gergrundet med vandringsstigar. På Tavastudden finns vandringsled, grillstuga och vindskydd. På vintern kan du utforska området på skidor eller med skridskor.

Gör en snorkeltur för att upptäcka den rika mångfalden av undervattensvegetation. Om du har tur får du se små fiskyngel som huserar bland vattenväxterna.

Med kajak bland drumlinerna

Skeppsviksskärgården är en så kallad drumlinskärgård med långsmala öar som ligger i nord-sydlig riktning. Drumliner är strömlinjeformade ryggar som visar hur inlandsisen rörde sig.

Ett bra sätt att upptäcka Skeppsviksskärgården är med kajak. Kajakuthyrning finns vid Skeppsviks herrgård och på Rovögern. Eftersom det är grunda och steniga vatten kan det vara svårt att navigera med vanlig båt.

Sötvatten och brackvatten

I Skeppsviksskärgården möts det salta havsvattnet och det söta vattnet från Sävarån. Från Sävaråns utlopp i norr till ön Tavastögern i söder finns allt från vattenväxter som kräver sötvatten till arter som gillar saltvatten, så kallade brackvattenväxter.

På stränderna kan du hitta gultåtel och hårginst. Fåglar som strandskata, rödbena, svärta och småskrake är vanliga. Har du tur kan du se dvärgmås eller havsörn svepa in från havet.

Vandringsled på Tavastudden

Följ den 4,5 km långa vandringsleden från parkeringen på Tavasten ut till Tavastudden. Efter 2,5 km kommer du till ett vindskydd med grillplats.

Tavasten är en bra plats fågelskådning, varje vår och höst passerar mängder med sträckande sjöfåglar.

Vandringsleden på Naturkartans webbplats Länk till annan webbplats.

Spännande kulturspår på Bjuren

Bjuren är en spännande ö med stora klapperstensfält och hällmarker. På vintern går det ibland att åka långfärdsskridskor, spark eller skidor till Bjuren.

På ett av klapperstensfälten finns en fin stenlabyrint. Stenlabyrinter finns på många platser längs norrlandskusten. Det är inte känt vilket syfte labyrinterna hade.

OBS! Tänk på att inte störa häckande fåglar perioden maj-juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tavasten-Skeppsviksskärgården. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, undantag gäller för snöskoter vintertid på is och på snötäckt, väl tjälad mark.
 • Använda området för sportarrangemang för motorbåtar eller andra motordrivna farkoster.
 • Ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.
 • Störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande eller rastande fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 m.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Göra upp eld direkt på berghällar.
 • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1972, 1974, 1995, 2018

Storlek: 1870 hektar, varav 1597 hektar är vattenareal

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat. Delar av reservatet är även ett Natura 2000-område (Skeppsviksskärgården)

Hitta hit

Bra utgångspunkter till området är byn Skeppsvik eller Tavasten.

För att komma till Tavasten kör du via Täfteå till Rovögervägen. Efter cirka 9 kilometer, sväng vänster mot Laxögern. Efter knappt 100 meter, sväng höger mot Bådelögern, här finns en parkering. Från parkeringen startar vandringsleden som tar dig ut på Tavastudden.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss