Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klipptjärn

Gammal barrskog.

Klipptjärn utgörs av två mindre berg och en mindre skogstjärn som mynnar ut i Klipptjärnbäcken i söder.

Skogsmarken inom reservatet består i huvudsak av medelålders granskog mellan 100–150 år. Trots att delar av skogen har blivit dimensionshuggna finns inga tydliga spår av mänsklig påverkan och skogen ger en stark känsla av orördhet.

Frisk blåbärstyp

Fältskiktet utgörs i huvudsak av frisk blåbärstyp, som i svackor och fuktigare mark i övergår till hög -och lågörtsflora samt gräs och ormbunkar. Lövinslaget är tämligen lågt och domineras av björk men på fuktigare marker och i områden med brandprägel finns det ställvis gott om asp och enstaka sälg.

I reservatets östliga del rinner en fin liten bäck från Klipptjärnen i norr och utgör en mindre bäckravin som sluttar bitvis skarpt. Kring bäckravinen är marken mycket bördig och det finns högresta mycket grova ståtliga granar runt 120 år med god förekomst av hänglavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Klipptjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantga för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 170 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 mil nordväst om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss