Skyfallsliknande regn i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Storavan

Storavan är en fin liten restaurerad fågelsjö vid Stöcke. Området ingår i det nätverk av rastplatser för fåglar som finns i och runt Umeälvens delta.

På våren rastar mängder med fåglar vid Storavan. Från Andersberget i söder har du den bästa överblicken över våtmarken och därifrån kan du också beskåda fåglarnas rörelser mellan Storavan och andra fågelområden runt Stöcke, Degernäs och Umeälvens delta.

Storavan var för 40 år sedan en värdefull våtmark för rastande och häckande våtmarksfåglar, innan den dikades ut och växte igen. Genom att pumpa vatten, röja sly och släppa kor på bete har de värdefulla miljöerna återskapats för rastande och häckande fåglar. Nu är Storavan åter ett eldorado för svanar, änder, vadare och många andra fåglar.

Närbild på uggla som sitter på trädgren.

Jorduggla.

Välkommen att besöka Storavan

Vid reservatets huvudentré i väster finns en bilparkering för cirka 10 bilar. Där finns också informationstavla, gångstig och skådarplattform där du har fin utsikt ut mot våtmarken. Under våren kan du även se rastande fåglar på åkrarna och fodersädsfältet från den planerade utkiksplatsen i norr.  

Storavan är en bra fågelskådningsplats för nybörjare och för familjeskådning med barn. Här finns ofta möjlighet att se fåglarna på närmare håll än på andra platser kring Umeå.

Beträdnadsförbud utanför stigar från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar 1 april–15 augusti (delar av reservatet) 1 april–15 maj (hela reservatet). Plattformar för fågelskådning får användas även under dessa tider.

Karta över områdena med beträdnadsförbud Pdf, 920 kB.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. I samband med det bildades en stiftelse för att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Storavan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom naturreservatet annat än på iordningsställda stigar och besöksplatser.
 • Under tiden 1 april–15 augusti vistas inom område med beträdnadsförbud, se karta Pdf, 920 kB.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Fånga eller insamla insekter, fåglar eller andra djur.
 • Medföra okopplad hund.
 • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoter vintertid.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 73 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra E4:an söderut från Umeå. Sväng av mot Stöcksjö och kör mot Stöcke, väl där följ skyltning.

Se upp vid skoteråkning

Observera att det sitter kreaturstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss