Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åkerberget

I Åkerbergets naturreservat kan du uppleva både gamla brandpräglade tallskogar och blöta gransumpskogar. En fin gammal hästväg leder genom reservatet från gamla Mårdsele by upp till Fälltjärnen.

I Åkerbergets naturreservat kan du se spår av skogsbränder i form av långsmala, rektangulära sår i tallarnas stammar. Tack vare sin tjocka bark har tallen god chans att överleva skogsbränder. Efter en brand reagerar tallen med att impregnera veden lite extra mycket som skydd mot bland annat skadeinsekter. En tall som överlevt en brand blir därför extra motståndskraftig och kan leva väldigt länge. En gammal tall känner du igen på den grova pansarliknande barken och den platta kronan.

Mellan de torra tallbackarna finns också blötare partier med gransumpskog som brunnit mer sällan. Träden är tunna men kan ändå vara överraskande gamla. Här finns granar på uppemot 250 år, med skrovlig bark och krokiga grenar.

Naturvårdsbränning

Fram till mitten av 1800-talet brann i genomsnitt ungefär 1 procent av Västerbottens skogar varje år. Många av våra skogslevande arter har därför anpassat sig till ett naturlandskap med återkommande skogsbränder. Ett hundratal arter av bland annat insekter och svampar är faktiskt helt beroende av brand för sin överlevnad.

Döda och liggande träd i skog.

Skogen bär spår av brand.

Idag har vi en effektiv brandbekämpning och många av de brandgynnade och brandberoende arterna har svårt att överleva.  Därför utför Länsstyrelsen kontrollerade bränningar i några naturreservat varje år. Åkerberget är ett område som kan bli aktuellt för naturvårdsbränning i framtiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åkerberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 126 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 14 kilometer från Åmsele på Vindelälvens västra sida.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss