Bjurselliden

På norra sidan av berget Stor-Bjurselliden är granskogen riktigt gammal - många granar är mer än 200 år gamla.

De gamla träden har fått stå kvar. Enstaka träd har huggits ned, men någon mer omfattande avverkning har aldrig förekommit. På marken ligger många döda granar, och en del av dem håller på att brytas ned av sällsynta svampar som rynkskinn och lappticka. Grova aspar och sälgar är vanliga. Med lite tur kan man lukta sig till den fridlysta dofttickan, den starka anisdoften känns på långt håll. Dofttickan växer helst på gamla sälgar.

Doftticka på trädstam.

Doftticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjurselliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2001, 2004

Storlek: 919 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger10 kilometer öster om Norsjö.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss