Nyheter och press

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen, våra pressmeddelanden, nyhetsbrev och sociala medierkanaler är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. I vårt diarium hittar du alla inkomna ärenden.

Nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera via RSS

Kontakt