Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvillträsket

Kvillträsket mitt emellan Vännäs och Bjurholm sägs vara landets sydligaste sjö med ordet "träsk" i namnet, i alla fall om man håller sig på fastlandet. Det är bara i norra Norrland, på Gotland och i vissa delar av Finland som sjöar kallas för träsk.

Det långsmala Kvillträsket är helt omslutet av lövrika skogar där många arter av fåglar och insekter har sin hemvist. Här finns gott om skogshöns, ugglor, hackspettar och andra fågelarter som trivs i äldre skog.

Uggla som sitter på avhuggen trädstam i skogen.

Lappuggla.

Stora sammanhängande områden med äldre, lövrik skog är ovanliga i det brukade skogslandskapet. Det stora inslaget av äldre aspar och andra fina lövträd gör Kvillträskets naturreservat till ett trevligt besöksmål. Landskapet här är ganska flackt och lättvandrat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kvillträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 270,7 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger mellan Vännäs och Bjurholm och kan nås från väg 92.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss