Stavaliden

Skogen i Stavaliden domineras av en 150-årig tallgeneration med ett sporadiskt inslag av 300-åriga tallar.

I mindre delar av området finns den 300-åriga generationen av tall väl representerad och majoriteten av dem bär väl synliga spår ifrån minst två skogsbränder. Inom området hittas även enstaka tallindivider med en ålder närmare 400–450 år.

Närbild på trädstam med märken.

Spår från mindre märgborre på tall.

Mindre urskogsartade trädområden

I de fuktigare och näringsrikare svackorna i reservatet, främst i sydväst, har granen tagit överhand. Historiskt sett har denna skog varit betydligt mer öppen än vad den är idag. Trots skogens tämligen höga ålder saknas i stora delar naturliga strukturer med död ved i form av lågor och torrakor. I områdets centrala del finns det dock mindre ”urskogsartade” fläckar kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stavaliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis gneom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, stående, döda och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Ta med sig okopplad hund eller annat husdjur.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 67,4 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 8 kilometer nordost om Åmsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss