Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lerfallet

Mönster i vattendrag.

Västerbottens egna vulkaner hittar du i Lerfallet. Efter perioder med mycket regn puttrar och pyser det i slamvulkanerna.

Grundvatten rinner ofta upp genom sandig mark där det lätt kommer genom. Marken vid Lerfallet är egentligen för hård och tät för vatten att ta sig genom då den är uppbyggd av lera (mjäla). Men eftersom trycket från vattnet är så stort tvingas vattnet ändå upp och tar då med sig lera som bubblar upp i lervulkaner.

Passa på när det har regnat

När det regnat rejält en period är det extra fart på lervulkanerna. Då är det störst chans att få se fenomenet. Stövlar rekommenderas för den som inte vill få en lerinpackning av fötterna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lerfallet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra terrängfordon, inklusive snöskoter.
  • Göra upp öppen eld.
  • Skada vegetation, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd.
  • Plocka (annat än enstaka individ) av lavar, mossor, ris och örter.
  • Göra någon typ av åverkan på slamvulkanerna.
  • Dämma eller på annat sätt hindra vattenflödet i bäcken, från Kallkällmyran, Gladabäcken eller från slamvulkanerna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1990

Storlek: 7,5 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturvårdsområde

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra väg 363 från Vindeln. När Avanäs såg passerats, ta vägen in till höger mot Gladaberg. Efter cirka 4 kilometer nås gårdarna vid Ristjärn. Härifrån är det cirka 100 meter.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss