Lerfallet

Västerbottens egna vulkaner hittar du i Lerfallet. Efter perioder med mycket regn puttrar och pyser det i slamvulkanerna.

Grundvatten rinner ofta upp genom sandig mark där det lätt kommer genom. Marken vid Lerfallet är egentligen för hård och tät för vatten att ta sig genom då den är uppbyggd av lera (mjäla). Men eftersom trycket från vattnet är så stort tvingas vattnet ändå upp och tar då med sig lera som bubblar upp i lervulkaner.

Passa på när det har regnat

När det regnat rejält en period är det extra fart på lervulkanerna. Då är det störst chans att få se fenomenet. Stövlar rekommenderas för den som inte vill få en lerinpackning av fötterna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lerfallet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra terrängfordon, inklusive snöskoter.
  • Göra upp öppen eld.
  • Skada vegetation, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd.
  • Plocka (annat än enstaka individ) av lavar, mossor, ris och örter.
  • Göra någon typ av åverkan på slamvulkanerna.
  • Dämma eller på annat sätt hindra vattenflödet i bäcken, från Kallkällmyran, Gladabäcken eller från slamvulkanerna.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1990
Storlek: 7,5 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturvårdsområde