Kojmyran

Reservatet består av Skalbergets sluttningar och delar av det stora myrkomplexet Kojmyran samt en nordöst sluttning ner mot Oxtjärnen.

Kojmyrans naturreservat ligger i ett landskap med flera andra fina skogsområden. Skogsmarken inom reservatet består till största del av senvuxen, flerskiktad granskog mellan 200–300 år. Här finns också gamla tallöverståndare och en del lövträd.

Grankotte.

Ungefär en tredjedel av reservatet består av ett äldre domänreservat från 1946 som 1997 bildades till naturreservat, som i sin tur avsattes till Natura 2000 område 2006.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kojmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 2009
Storlek: 298 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000