Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skötgrönnan

De fina sandstränderna på Skötgrönnan gör ön till ett populärt utflyktsmål under högsommaren. Det är lättast att lägga till på den västra sidan av ön.

På sandstränderna växer bland annat strandråg, strandärt och vresros. Vresrosen hör egentligen inte hemma här men sprider sig lätt och får fäste i såna här miljöer. Längre in på ön växlar det mellan områden med kråkbär och lingon och sanddyner. På en stor del av ön finns en låg och gles tallskog. Enstaka rönnar, björkar och små enbuskar växer också här.

Skötgrönnan består till största delen av sand och grus. Det är den sydligaste sandön längs Bottenvikskusten.

Klipphällar och utsikt över hav.

Spännande fiskehistoria

På 1500-talet var Skötgrönnan den största fiskeplatsen i Skellefteå socken. På 1800-talet bodde fiskare säsongsvis här i enkla stugor. Öns betydelse som fiskeplats avtog mot sekelskiftet och numera finns bara husgrunder från stugorna och ett kapell kvar. Ön har även några fornlämningar i form av en kompassros och tre labyrinter. Kom ihåg att fornlämningarna måste lämnas precis som de är.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skötgrönnan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Uppföra byggnad.
  • Bedriva täkt eller på annat sätt skada ytbildningen.
  • Ändra dräneringsförhållandena.
  • Jaga.
  • Skada eller bortföra växter och djur.
  • Störa djurlivet.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1968

Storlek: 36 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ön ligger i Bottenviken, cirka 14 kilometer öster om Bureå och 15 kilometer sydost om Rönnskär. Ön nås lättast med båt från Burvik, Bureå eller Skelleftehamn.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss