Järptjärn

Det brandpräglade naturreservatet ligger mycket naturskönt mellan de två små sjöarna östra och västra Järptjärn.

Reservatet och dess omgivning är svagt kuperat och det fläckvis stora inslaget av 80–130 årig gran är förmodligen ett resultat av en långt gången succession efter den senaste branden.

Blåbär och skvattram

Naturreservatets karaktär är av sen brandsuccessionstyp, det vill säga en barrblandskog med dominans av 150 åriga tallar blandat med yngre granar och björkar. Även enstaka tallar med en uppskattad ålder av cirka 250 år finns inom reservatet. Fältskiktet är av övervägande frisk till fuktig typ med dominans av blåbär och ett större inslag av skvattram i de fuktigare delarna. Ett flertal av de äldre tallarna inom reservatet bär spår ifrån en brand som uppskattas har ägt rum för cirka 150 år sedan.

Tall med tydliga spår av brand.

Tall med tydliga spår av brand.

Inom reservatet finns det ett flertal gamla körvägar varav en större kommer in i reservatet från väst och löper igenom området mot öst till en vändplan med tre mindre skogskojor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Järptjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 17,5 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer sydväst om Åmsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss