Tallvattensjöarna

Skogsholmar med knotiga, skäggiga träd sticker upp genom havet av myr kring Västra Tallvattensjön.

Granskogarnas gamla farbröder ståtar med skäggiga kvistar, fyllda med hänglavar. De äldsta träden är ofta klädda med upp till meterlånga garnlavar. Skogarna i Tallvattensjöarna nästan helt opåverkade av skogsbruk vilket gör att området känns orört. Marken täcks här och var av liggande döda träd. I dessa trivs urskogens sällsynta svampar och insekter. Den som har tur kan få syn på den högljudda lavskrikan, höra tretåig hackspetts knattrande eller en tjäder bullra iväg.

Vindskydd vid Skrattabarrtjärn

I södra delen av reservatet finns en liten tjärn som lokalt kallas Skrattabarrtjärn. Skrattabborren som namngett tjärnen betyder vattensalamander. Förr i tiden trodde man att skrattabborren var en slags fisk med ben att springa med. Vid tjärnen finns ett vindskydd där man kan sitta och njuta av utsikten.

Vindskydd intill sjö.

Vindskyddet ligger alldeles intill vattnet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tallvattensjöarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, med undantag för bärplockning.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 316 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 11 kilometer nordnordväst om Dorotea.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss