Flintbäcken

Granskogen runt Flintbäcken är gammal och varierad som en naturskog

Träden är ungefär 200 år gamla och det finns gott om hänglavar, framförallt garnlav, på granarna. På marken växer mycket björnmossa och vitmossa. Vid bäcken i sumpskogen trivs lappranunkeln med sina härligt gröna blad och små gula blommor.

Sumpskogarna återställs

Flintbäcken är en rensad bäck och intill bäcken finns det grävda diken. Det påverkar hydrologin i området och därför har Länsstyrelsen påbörjat restaurering av reservatets sumpskogar.

Planen är att fortsätta restaureringen och då även inkludera Flintbäcken. Genom att lägga igen diken och avverka en del av den täta skogen som vuxit upp intill dikena kan framtiden för lappranunkeln och andra arter i skogen säkras.

Närbild av en lappranunkel (gul blomma).

Lappranunkel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Flintbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med organiserad friluftslivsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2004, 2007, 2021

Storlek: 54 hektar

Kommun: Norsjö kommun

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tillgängligheten är relativt god med skogsbilväg som ansluter till naturreservatet. Det lättaste sättet att nå området är via en avtagsväg norrut, strax före sjön Bjurselet från den allmänna vägen mellan Norsjö och Bastuträsk. Avtagsvägen når reservatets sydöstra hörn efter cirka 750 meter, efter ytterligare 700 meter kommer en avtagsväg till vänster. Där finns en informationsskylt.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss